2023

Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Ölmevalla socken, Kläppa 1:1, fornlämning L2023:1481
Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

I samband med en arkeologisk utredning år 2023 i Kläppa, Kungsbacka kommun, Halland, dokumenterades lämningar efter härdar, gropar, stolphål och kulturlager. Lämningarna utgör ett förhistoriskt boplatsområde med preliminär datering till järnålder.