Halland

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Fossil åker

Rapport 2015:110. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

RAÄ Släp 214:1

Rapport 2016:10. Kompletterande arkeologisk förundersökning, Halland. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Torpavägen till Torkeltorpsvägen

Rapport 2016:99. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Äskatorp – fyndplats för brakteat

Rapport 2016:101. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

En glimt av kulturlager och trärester

Rapport 2016:91. Arkeologisk schaktövervakning, Halland. Elisabet Schager

Publikation

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Varberg 133, Holmagärde

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Sten- och bronsålder på en ås i Stafsinge

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Härdar, gropar och stolphål

Rapport 2016:31. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert