2021

Rapport 2021:86
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, fastighet Värö-Backa 16:3, fornlämning L2021:2067
Johannes Nieminen

Sommaren år 2016 undersöktes en yta i området kring Viskans utlopp norr om Varberg av Arkeologerna, Statens historiska museer. Anledningen var att Varberg vatten AB planerade en förläggning av överföringsledning för vatten mellan Lahall (Bua) och Getterön. I undersökningen dokumenterades och undersöktes cirka 130 anläggningar, som främst bestod av kokgropar, härdar, stolphål och gropar. Lämningarna utgjorde en del av en större boplats som via 14C-analyser huvudsakligen har daterats till yngre bronsålder.