2021

Rapport 2021:73
Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Hunnestads socken, Blixtorp 2:9, 3:11 L1997:1390 (Hunnestad 9;2), L1997:6747 (Hunnestad 9:1), L1997:1216 (Hunnestad 33:1)
Gisela Ängeby