2020

Rapport 2020:72
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, Träslöv 19:35, L1996:7778 (Träslöv 196:1), L1996:3639 och L1996:3640 (Träslöv 23:1 och 24:1)
Gisela Ängeby

Varberg Vatten AB planerar för nytt vattentorn på Bastekullen och vattenledningar på och nedanför Bastekullen. Inför projektet har arkeologiska förundersökningar utförts av stensättningsgravarna Träslöv 23:1 och 24:1 och ett boplatsområde, Träslöv 196:1. Boplatsen resulterade i ett 20-tal lämningar, gropar, stolphål och tre kokgropar. En 14C-datering på kol ur en kokgrop gav vikingatid/tidig medeltid. Lämningarna tolkas som spår efter ett utmarksbruk.