Halland

Publikation

Boplatser och verksamhetsytor i Sunnvära

Rapport 2017:85. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

"Stämmet" – schaktning för VA-ledning

Rapport 2017:81. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Bastekullen – inventering inför bygge av vattentorn

Rapport 2017:72. Arkeologisk utredning, Halland. Gisela Ängeby och Pär Connelid

Publikation

Boden vid Borgmästaregatan

Rapport 2017:73. Spår av 1700-talsgård i Varberg, Arkeologisk undersökning, Halland. Pia Svensson

Publikation

Kokgropar i Västergården i Lunna

Rapport 2017:61. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Grimetons kyrka

Rapport 2017:4. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Stenålder i Onsala

Rapport 2017:56. Överlagrad mesolitisk boplatslämning, arkeologisk undersökning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Senpaleolitiska lämningar i norra Halland

Rapport 2017:52. Arkeologisk undersökning, Halland, Bengt Nordqvist med bidrag av Jörgen Streiffert

Publikation

Boplats och överlagrad flinta

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby

Publikation

Tre boplatser och en gravgrupp – nya fornlämningar i Tölö

Rapport 2017:27. Arkeologisk utredning, Halland. Anders Kjellin med bidrag av Christina Rosén

Publikation

En tomtning i Vallda – VA-utbyggnad Lerkil etapp 6

Rapport 2017:44. Arkeologisk undersökning, Halland. Viktor Svedberg

Publikation

Ett överlagrat torv- och gyttjelager i Tvååker

Rapport 2017:16. Arkeologisk förundersökning i Hallands län, Varbergs kommun. Tvååkers socken, Tvååkers-Ås 1:86.