Halland

Publikation

Boplatser med spår från yngre stenålder, brons- och järnålder

Rapport 2018:17. Arkeologisk utredning och förundersökningar, Halland. Johannes Nieminen m. fl.

Publikation

Ny fornlämning

Rapport 2018:25. Arkeologisk utredning, Halland. Elisabet Schager med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Kungsbacka gamla torg

Rapport 2018:18. Arkeologisk förundersökning, Halland. Christina Rosén

Publikation

Ny fornlämning

Rapport 2018:10. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

De synliga skeppsgravarna vid Vrangelsro

Rapport 2017:141. Arkeologisk undersökning, Halland. Gisela Ängeby och Gundela Lindeman m. fl.

Publikation

Gårdslämningar i Skårby

Rapport 2017:144. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

En stadsgård

Rapport 2017:140. Arkeologisk förundersökning, Halland. Mattias Öbrink och Christina Rosén

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning invid Tölö kyrka, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Avgränsning av fornlämningen Varberg 110:1

Rapport 2015:13. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Arkeologi inför Varbergstunneln

Rapport 2015:56. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Nya tomter i Gällinge

Rapport 2017:107. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Inför detaljplan Östra Kvarnagården

Rapport 2017:126. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén