2022

Rapport 2022:111
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Li 2:23, L1997:3451 (Fjärås 98:1)
Gisela Ängeby