gravfält

Publikation

Avgränsning av ett gravfält

Arkeologisk förundersökning, Uppland Louise Evanni

Ny film 2023.10.04

Film: Svärden i gravarna

Fyndet av två svärd som stuckits ner i två vikingatida gravar på ett gravfält i Västmanland väckte sensation. Nu kan du se hur det gick till när de hittades.

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Fiberoptisk kabel

Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Ett vikingatida gravfält

Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Petra Nordin och Anders Kjellin med flera

Uppdrag

5 000 år i Asmundtorp

I 5 000 år har människor bott invid Braån utanför Landskrona. Nu startar en undersökning av ett område i Asmundtorp med arkeologiska lämningar från stenålder, brons- och järnålder.

Uppdrag

Spillran av ett vikingatida gravfält vid Derome i Halland

Ett över tusen år gammalt gravfält med domarringar och stensättningar har undersökts utanför Varberg. Här hittades bland annat pärlor, ett spänne, spelpjäser av lera och en vikingatida vapengrav.

Publikation

Kompletterande utredning inom tre områden inför omdragning av väg E22 förbi Gladhammar

Rapport 2022:116 Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Alf Ericsson

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Blogginlägg 2022.11.25

Livet under dödens hög

Rester efter minst sju hus låg under den stora vendeltida gravhögen i Viby/Norrtuna. Husen var mellan sex och 21 meter långa och dateras till yngre bronsålder–äldre järnålder.

Publikation

Förbi Limmahögarna

Rapport 2022:111 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Schaktningsövervakning vid Brunnby kyrka

Rapport 2022:95 Arkeologisk undersökning 2021, Skåne. Hanna Menander