2021

Rapport 2021:61
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, fastighet Vare 2:34, nära fornlämning L1996:7424, L1996:7620 och L1996:7621
Johannes Nieminen

Under februari år 2021 förundersökte Arkeologerna, Statens historiska museum två ytor som gränsade till sten- och bronsåldersboplatserna L1996:7424 och L1996:7620. Förundersökningarna gjordes inför utbyggnad av en dubbelspårig järnväg mellan Varberg och Hamra i Varbergs kommun. Vid förundersökningarna av de bägge ytorna återfanns sporadiska lämningar i form av ett fåtal anläggningar och fynd som bedöms ha ett samband med de redan kända boplatserna.