2021

Rapport 2021:186
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs stad, Getakärr 3:60 m.fl., L1996:3857 (Varberg 26:2) och L1996:4085 (Varberg 61:1)
Bengt Westergaard