2021

Rapport 2021:153
Arkeologisk utredning och förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, fastighet Träslöv 19:35, 5:36, 15:1, S:13 och S:5, fornlämning L1996:7778
Kajsa Andreasson med bidrag av Christina Rosén

Under 2020 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i Träslöv, Halland. Vid undersökningen påträffades stolphål, härdar, kokgropar, vägglämningar, en ugn och en grav.