2021

Rapport 2021:74
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Vallda socken, Vallda 9:40, L1996:3128 (Vallda 38), L1996:6443 (Vallda 319), L1996:6445 Vallda 320), L1996:6447 (Vallda 321).
Gisela Ängeby