stensättning

Blogginlägg 2019.07.10

Stensättningar vid Landeryd, Linköping

En stensättning, som kan vara en grav från äldre järnåldern, har undersökts vid Landeryd i utkanten av Linköping.

Publikation

Stensättning på berget

Rapport 2018:76. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jessica Andersson

Publikation

Bredband i Skärkinds och Kimstads socknar

Rapport 2018:44. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Fornlämningar utmed väg 156

Rapport 2018:21. Arkeologisk utredning och kompletterande utredning steg 1, Västergötland. Jessica Andersson med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Nya fornlämningar

Rapport 2017:162. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Södermanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2017.11.09

Undersökningen i Stala går mot sitt slut

På Orust har hösten slagit till på allvar. Där vi befinner oss, på en bergsavsats i skogen, hörs bruset från trafiken. Men under brons- och järnålder var det en ö i en inre skärgård.

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m. fl.

Blogginlägg 2017.11.05

Konditionpasset till och från Stala 352 avklarat, puh!

Med en terräng genom skogen ca 20 min (enkel väg) och 15 meter upp fram och tillbaka är vi äntligen färdiga med utgrävningen av stensättning Stala 352.

Publikation

Klinga bergtäkt

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Maria Petersson m. fl.

Publikation

Väg 536 Glamshult-Lidhult

Rapport 2015:52. Arkeologisk förundersökning, Småland. Anne Carlie m. fl.

Blogginlägg 2017.10.29

Vi hoppas på att The winter is NOT coming...

Undersökningen av stensättningen Stala 352 är i sitt slutskede och vi hoppas innerligt att höstvädret med sol håller i sig.

Blogginlägg 2017.10.13

Utgrävningen av Stala 352 är påbörjad

Följ med oss när vi gräver ut stensättning nr 2.