2023

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Ytterjärna socken, fastigheterna Gerstaberg 1:7, Gerstaberg 1:16, Glia 1:6 och Brandalsund 1:19, fornlämning L2013:8377, L2020:11767, L2023:3305 m.fl.
Tom Carlsson

I samband med Trafikverkets planerade järnväg, Ostlänken mellan Järna och Linköping, har Arkeologerna, Statens historiska museer, genomfört arkeologiska utredningar i trakten av Gerstaberg i Södertälje kommun.
Utredningen omfattade 16 objekt som omväxlande låg i åker- och skogsmark, men även ett område vid en äldre gårdstomt, Glia. Vid utredningen hittades flera okända boplatser, en stensättning och en brunn.