brunn

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Blogginlägg 2022.10.21

Släng det i brunnen!

En stensatt brunn fylld med sopor från 1500- och 1600-talen. Kanske var brunnen allmän och tillhandahöll friskt vatten till flera hushåll i hamnkvarteren.

Blogginlägg 2022.07.25

En gårdsmiljö vid Häljesta i Västmanland

Under juni undersökte vi en förhistorisk gårdsmiljö belägen i en åker nära dagens Häljesta gård i Västmanland.

Blogginlägg 2021.09.03

Kortsvärd från järnåldern hittat i Skälby

Den arkeologiska undersökningen utanför Västerås fortsätter att bjuda på överraskningar. Ett kortsvärd som dateras till 700–1000-talet e Kr, med välbevarat trähandtag, har hittats i en brunn.

Blogginlägg 2021.08.24

Välbevarad dekorerad kam hittad i brunn

En vackert dekorerad kam har hittats på den arkeologiska undersökningen i Skälby i Västerås. Kammen tros vara från 200-talet e Kr. "Den är i väldigt fint skick", säger arkeologen Torbjörn Holback.

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Blogginlägg 2017.06.30

Pryssgården 2017

Arbetet med undersökningarna vid Fiskeby är avslutade. Vi har nu förflyttat oss till andra sidan av E4:an, till Pryssgården.

Blogginlägg 2017.06.16

Nedgrävda torskhuvuden i brunnar

Den här veckan jobbar vi med att undersöka de brunnar som försett gårdens folk med färskvatten.

Blogginlägg 2017.06.14

Gårdar är mer än hus…

De senaste dagarna har arbetet fokuserats på ett område en bit ifrån de hus som undersökts.

Blogginlägg 2017.05.23

FuTArk på besök

Vi har haft besök av forskningsprojektet FuTArk: Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi, som i dagarna haft en Workshop i Norrköping. Projektet är...