brunn

Blogginlägg 2021.09.03

Kortsvärd från järnåldern hittat i Skälby

Den arkeologiska undersökningen utanför Västerås fortsätter att bjuda på överraskningar. Ett kortsvärd som dateras till 700–1000-talet e Kr, med välbevarat trähandtag, har hittats i en brunn.

Blogginlägg 2021.08.24

Välbevarad dekorerad kam hittad i brunn

En vackert dekorerad kam har hittats på den arkeologiska undersökningen i Skälby i Västerås. Kammen tros vara från 200-talet e Kr. "Den är i väldigt fint skick", säger arkeologen Torbjörn Holback.

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Nyby – att bryta ny bygd

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson m. fl.

Publikation

En brunn vid Storgården

Rapport 2016:100. Arkeologisk undersökning, Uppland. Mia Englund

Blogginlägg 2017.06.30

Pryssgården 2017

Arbetet med undersökningarna vid Fiskeby är avslutade. Vi har nu förflyttat oss till andra sidan av E4:an, till Pryssgården.

Blogginlägg 2017.06.16

Nedgrävda torskhuvuden i brunnar

Den här veckan jobbar vi med att undersöka de brunnar som försett gårdens folk med färskvatten.

Blogginlägg 2017.06.14

Gårdar är mer än hus…

De senaste dagarna har arbetet fokuserats på ett område en bit ifrån de hus som undersökts.

Blogginlägg 2017.05.23

FuTArk på besök

Vi har haft besök av forskningsprojektet FuTArk: Funktionsvariation, Tillgänglighet, Uppdragsarkeologi, som i dagarna haft en Workshop i Norrköping. Projektet är...

Blogginlägg 2017.05.21

Fiskebyboplatsen 2017 – Hus 1

För ett tag sedan, i samband med att schaktarbetet vid Fiskeby började, berättade vi att det inom en begränsad yta...

Blogginlägg 2017.05.19

Mala och mortla

Malstenslöpare, det vill säga knytnävsstora runda stenar som fått en facettliknande yta till följd av malandet hittas ofta på boplatser...

Blogginlägg 2017.05.16

Publikt arbete i Fiskeby

Idag har vi öppnat upp våra undersökningar både för en årskurs 4:a från Enebyparkskolan och för allmänheten.