En vackert dekorerad kam från järnåldern har hittats på den arkeologiska undersökningen i Skälby. Kammen som tros vara cirka 1800 år gammal är ovanligt välbevarad och låg längst ner i en brunn.
Den är inte sliten utan i väldigt fint skick, nästan som ny, och har troligen medvetet sänkts i brunnen, säger arkeologen Torbjörn Holback.

En dekorerad kam som ligger i lera.
En fint dekorerad kam av älghorn låg på botten av brunnen. Foto: Torbjörn Holback, Arkeologerna (CC BY)

Den arkeologiska undersökningen ute i Skälby i sydvästra Västerås har pågått under hela sommaren. Det är en förhistorisk boplatsyta och ett yngre järnåldersgravfält bestående av ett tjugotal gravar som står i blickfånget. Brunnen som kammen hittades i är mellan 2,5 och 2,8 meter djup och fyndet kom som en överraskning.

Den här brunnen hade ett bevarandeförhållande som gjorde att själva brunnskaret, en flätad korg av vidjor utan botten, fanns kvar. Det var när vi plockade upp brunnskaret och skulle dokumentera profilen på brunnen som vi såg kammen. Den låg en och en halv decimeter från botten, säger Torbjörn Holback.

Det handlar om en kam som kan vara äldre än vendeltid, kanske från romersk järnålder, cirka 0200 e. Kr. Kammen är en så kallad ”enkelkam” med bara en tandrad och tillverkad i ett stycke, troligen av älghorn. Senare blir sammansatta kammar konstruerade av flera bitar med dubbla tandrader vanligare. Ytan är polerad och vackert dekorerad men dekoren skiljer sig åt mellan de båda sidorna, något som är relativt ovanligt. Den är välbevarad och i väldigt fint skick, så troligen är det ingen som har tappat sin favoritkam av misstag ner i brunnen, säger Torbjörn Holback.

Det är inte ovanligt att man hittar kammar i brunnar utan det har vi sett på andra utgrävningar. Det verkar ha varit en medveten handling, att man har sänkt kammar i brunnar av outgrundlig anledning och denna låg nere på botten. Det är ingen slump att den hamnat där.

Det finns ytterligare ett flertal brunnar inne på området som ska undersökas de kommande veckorna. Arkeologerna har även hittat stolphål men man har inte riktigt kunnat koppla dem till några anläggningar eller hus.

Det är en trevlig upptäckt, dels att vi hittade ett brunnskar med intakt struktur men också att det kommer ett sådant här fynd som kammen. Det är så klart roligt, säger Torbjörn Holback.

Två arkeologer gräver ut en brunn.
Det finns ett flertal brunnar på området, här gräver arkeologerna ut brunnen där kammen hittades. Foto: Torbjörn Holback, Arkeologerna (CC BY)
Den dekorerade kammen av älghorn.
Den ena dekorerade sidan av kammen. Foto: Arkeologerna (CC BY)
Dekorerad kam som plockats upp och ska skickas på konservering.
Kammens andra sida med dekor. Foto: Arkeologerna (CC BY)