Ett yngre järnåldersgravfält bestående av ett tjugotal gravar, i området Skälby, ska undersökas under 2021. Arkeologerna hoppas även hitta spår av de förhistoriska gårdar som en gång kan ha legat på platsen.

Läs mer i Förhistoriska gårdar och gravar i Skälby