Västmanland

Publikation

Kävsta boplats

Rapport 2020:153. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Kävsta

Rapport 2020:151. Arkeologisk utredning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Ny luftledning

Rapport 2020:130. Arkeologisk utredning etapp 1, Västmanland. Louise Evanni

Publikation

Gårdslämningar i nordvästra Skälby

Rapport 2020:77. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Lämningar från järnålder, bronsålder och historisk tid

Rapport 2020:70. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 och arkeologisk undersökning, Västmanland. Magnus Lindberg

Publikation

Bygg och anläggningsarbeten

Rapport 2020:51. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Väg E18

Rapport 2020:49. Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Hus, brunnar och aktivitetsytor i sydvästra Skälby

Rapport 2020:15. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Maria Lingström

Publikation

Ett tvärsnitt genom Noraskogsbergslag

Rapport 2019:139. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Inför detaljplaneläggning

Rapport 2019:94. Arkeologisk utredning, Västmanland. Maria Lingström med bidrag av Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2019.07.19

Spåren efter kolarens koja

I nära anslutning till en kolbotten finner man ofta lämningar efter en kolarkoja. Till en början kan det te sig...

Uppdrag

Kolarens vardag under lupp

Vi undersöker spåren efter de människor som levde i kolarmilans skugga.