Västmanland

Blogginlägg 2021.09.03

Kortsvärd från järnåldern hittat i Skälby

Den arkeologiska undersökningen utanför Västerås fortsätter att bjuda på överraskningar. Ett kortsvärd som dateras till 700–1000-talet e Kr, med välbevarat trähandtag, har hittats i en brunn.

Uppdrag

Makt, status och gravar i Mälardalen

Två gravfält och tre boplatser från järnålder ska undersökas i omgivningarna kring Häljeby och Viby i Västmanland. I fjol grävdes flera gårdar och gravfält längs med E18.

Blogginlägg 2021.08.24

Välbevarad dekorerad kam hittad i brunn

En vackert dekorerad kam har hittats på den arkeologiska undersökningen i Skälby i Västerås. Kammen tros vara från 200-talet e Kr. "Den är i väldigt fint skick", säger arkeologen Torbjörn Holback.

Publikation

Gårdar och åkrar i norra Skälby

Rapport 2021:33 Arkeologisk undersökning och förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson och Maria Lingström med bidrag av Mia Englund och Felicia Hellgren

Uppdrag

Förhistoriska gårdar och gravar i Skälby

Ett gravfält från järnåldern med ett tjugotal gravar utanför Västerås undersöks i sommar. Kanske hittar vi även spår av de förhistoriska gårdar som en gång i tiden fanns på platsen.

Publikation

Stenålder vid Rya

Rapport 2021:52 Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Niclas Björck

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:26 Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:18 Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Kävsta boplats

Rapport 2020:153. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Kävsta

Rapport 2020:151. Arkeologisk utredning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Ny luftledning

Rapport 2020:130. Arkeologisk utredning etapp 1, Västmanland. Louise Evanni

Publikation

Gårdslämningar i nordvästra Skälby

Rapport 2020:77. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Fredrik Larsson