De pågående arkeologiska undersökningarna vid Viby/Norrtuna kommer att visas för allmänheten vid tre tillfällen under juli.

Vecka 27, onsdagen den 6 juli klockan 13.30–14.30

Vecka 28, onsdagen den 13 juli klockan 18.00–19.00

Vecka 29, onsdagen den 20 juli klockan 13.30–14.30

Undersökningsytan vid Viby/Norrtuna ligger intill E18 två kilometer väster om trafikplats Morgendal med infart genom gården Norrtuna. Det finns parkering för ett begränsat antal bilar på platsen. Vid infarten genom gården måste iakttas mycket stor försiktighet och låg hastighet. Infart med bil är endast tillåten under dessa tre tillfällen.

Välkomna!

Vägbeskrivning – så här hittar du hit