Under 2021 kommer delar av fem förhistoriska gravfält och en gårdsmiljö att undersökas i Västmanland. Platserna är belägna längs E18 som Trafikverket skall bredda mellan Köping och trafikplats Västjädra.

Fornlämningarna ligger i tre förhistoriska bygder vi kallar Mälarbygderna, belägna kring Köping, Hallstahammar/Kolbäck och Västjädra/Dingtuna. Platserna är mycket fornlämningsrika och har varit bebodda från stenålder fram till idag.

Läs mer i Makt, status och gravar