Ni som färdas på E18 mellan Köping och Hallstahammar har kanske lagt märke till det vita berget som under våren uppenbarat sig vid trafikplatsen Morgendal. Vid detta landmärke i Häljeby har vi under sammanlagt sex veckor genomfört en arkeologisk undersökning som genererat fantastiska och även oväntade upptäckter, med lämningar av olika typer och från olika delar av vår förhistoria. Ja, en sådan variation att vi gärna vill påstå att det rör sig om en så kallad gott och blandat-fornlämning.

Lämningarna vid Häljeby var belägna på krönet och i anslutning till fina och ljusa berghällar.
Lämningarna vid Häljeby var belägna på krönet och i anslutning till fina och ljusa berghällar. Foto: Arkeologerna CC BY

Delar av ett gravfält

Vi visste från början att vårt uppdrag skulle beröra en del av ett gravfält, och mycket riktigt hittade vi ett tiotal gravar. De flesta var små stensättningar från 500–600-talet, som dolde kremerade rester efter människor och djur samt föremål som glaspärlor och smycken av metall.

Stensättning från mellersta järnålder, ganska anspråkslös vad gäller storleken.
Stensättning från mellersta järnålder, ganska anspråkslös vad gäller storleken. Foto: Arkeologerna CC BY
Under stenarna fanns kremerade rester från brandbålet, med bland annat brända ben. I mitten syns även ett fragmentariskt keramikkärl.
Under stenarna fanns kremerade rester från brandbålet, med bland annat brända ben. I mitten syns även ett fragmentariskt keramikkärl. Foto: Arkeologerna CC BY

Det fanns även stenpackningar vid större block som innehöll brända ben och fåtal keramikskärvor. Dessa är svårare att datera men denna typ av grav är känd från andra platser och brukar vara karakteristisk för den yngre bronsåldern och järnålderns äldsta delar.

Kring ett större block fanns en packning av mindre stenar, där vi hittade brända ben och lite keramik.
Kring ett större block fanns en packning av mindre stenar, där vi hittade brända ben och lite keramik. Foto Arkeologerna CC BY

Metallhantverk och hus

I anslutning till flera gravar fanns ett jordlager som innehöll stora mängder järnslagg, och utmed bergets sidor löpte även en ränna fylld av samma typ av material. En hypotes vi har just nu är att någon form av järnhanverk bedrevs på berget under tiden gravfältet var i bruk, kanske i rituellt syfte.

Rännan som innehöll mycket slagg syntes mycket tydligt, särskilt i kontrast mot det ljusa berget.
Rännan som innehöll mycket slagg syntes mycket tydligt, särskilt i kontrast mot det ljusa berget. Foto: Arkeologerna CC BY

Under gravarna och jordlagren hittade vi också flera symmetriskt placerade stolphål som utgör spåren efter ett hus på bergets krön. Det är inte daterat än men planlösning och mått tyder på att byggnaden stått någon under romersk järnålder, det vill säga perioden mellan år 0 och 400 e.Kr.

Läget måste ha inneburit att invånarna hade en utmärkt utsikt över omgivningarna, och att deras boning även syntes vida omkring. Lite av ett dåtida skrytbygge kan man säga.

Stolphålen som vittnar om huset är markerade med röda koner.
Stolphålen som vittnar om huset är markerade med röda koner. Foto: Arkeologerna CC BY

Nyupptäckta hällristningar

Häljeby ligger i ett området med många kända hällristningar från bronsålder och när vi frilade berget från mossa och torv granskade vi förstås varje fördjupning i bergarten. Vårt arbete blev förgäves men som tur var bad vi Sven-Gunnar Broström, den berömde hällristningsexperten, att komma på besök. Med sin vana blick kunde han, efter endast några timmars arbete, hitta ett 30-tal ristningar i form av två skepp, en häst och i övrigt skålgropar. Till vårt försvar kan vi tillägga att samtliga var väldigt grunda och svåra att upptäcka!

Sven-Gunnar Broström med några av de nyupptäckta hällristningarna.
Sven-Gunnar Broström med några av de nyupptäckta hällristningarna. Foto: Arkeologerna.
Ett vackert skepp och ett par skålgropar.
Ett vackert skepp och ett par skålgropar. Foto: Arkeologerna CC BY

Fortsättning följer

Fornlämningen i Häljeby var till ytan inte särskilt omfattande men till vår stora glädje innehöll den både spännande, ovanliga och även gåtfulla spår från det förflutna. Så småningom kommer vi självklart att presentera våra resultat lite mer i detalj. I väntan på detta kan ni som har möjligheten fortsätta skåda det vita berget som stoltserar med all sin prakt vid trafikplatsen Morgendal.