Blogg

Blogginlägg 2019.05.17

Hur hänger allt ihop?

En stor del i ett arkeologiskt fältuppdrag består av att föra in mängder av information i en databas. I databasen...

Blogginlägg 2019.05.17

Kronan, Stjernan och Janus

Arbetet med att registrera föremålen som kommit fram ur Inre hamnens jord pågår för fullt och nu är det dags...

Blogginlägg 2019.05.16

Fästningsbyggarnas spår

Dokumentationen av Göteborgs gamla befästningar fortsätter, men vilka var det egentligen som byggde kurtinmuren?

Blogginlägg 2019.05.16

Ett gammalt gårdslandskap växer fram

I Lillkyrka syns resterna av hus och byggnader nu tydligt. "Vi ser hur man inhägnat landskapet genom århundraden"

Blogginlägg 2019.05.16

Visning i Rosendals trädgård

Trädgårdsgångar och sittplatser från 1800-talets början och framåt. Delar av gamla Rosendals slottspark har sett dagens ljus. Kom och titta själv!

Blogginlägg 2019.05.10

"Krävs ett tränat öga"

Nu ligger de förhistoriska lämningarna – tidigneolitiska gravar och långhus från järnåldern – blottade för arkeologernas ögon i Flackarp utanför Lund.

Blogginlägg 2019.05.07

För riter eller remmar?

Fyndet från Norrtil förbryllar

De osynligas kulturarv 2019.05.07

Torpen och hembygdsrörelsen

Landskapet är fullt av spår efter de som levde här före oss, men många av dem är svåra att se...

Blogginlägg 2019.05.03

Vattenförsörjning på 1700-talet

Vatten är en livsnödvändighet, oavsett om man jobbar på ett kronobränneri eller i en tobaksplantage, är varvsarbetare eller sitter på spinnhus.

Aktuella uppdrag 2019.04.24

Spännande fynd i Flackarp

Rester av sex dösar och en flatmarksgrav. Nu har avbaningen av jorden kommit en bra bit på väg och många lämningar ser dagens ljus.

Blogginlägg 2019.04.09

Här gick Lovisa Ulrika av stapeln

Våren 1769 stod Norrköping värd för riksdagen med kungaparet i spetsen. Samma år stod en 43 meter lång fregatt färdig.

Blogginlägg 2019.04.08

Torgils Knutssons testamente

Hur tänkte han?