Blogg

Blogginlägg 2023.12.21

Frukt och grönt i prästens trädgård

Efter årets utgrävning kan vi nu börja teckna en bild av en omfattande trädgårdsodling i Östra Eneby prästgård. Odlingen har producerat stora mängder frukt och bär, som kunde användas i matlagningen eller till drycker.

Blogginlägg 2023.12.13

Mångsidig färdkost för en fallen krigare

I dessa tider är vi många som ser framemot ett väldukat julbord. En gedigen färdkost fick även mannen som låg i den ena båtgraven i Gamla Uppsala med sig. Vi hittade rester av bland annat...

Blogginlägg 2023.12.08

De hade en gång en båt

Vi har gjort en spännande upptäckt i samband med renoveringen av dammen i Kalmar Stadspark! På två meters djup frilades...

Blogginlägg 2023.11.23

En boplats från järnåldern vid Berga äng

Hittills har vi hittat en större boplats med ett stort hus, gårdsplan, ekonomibyggnad och hantverksområde från äldre järnålder vid Berga äng utanför Linköping. Arbetet fortsätter i vår.

Blogginlägg 2023.11.17

Ny rapport: Trädgårdsodling på 1600–1700-talet i Stockholm

En stor arkeologisk undersökning vid Mariatorget på Södermalm har gett unika inblickar i Stockholms trädgårdsodlingar på 1600–1700-talet. Nu kan du läsa om de spännande resultaten i rapporten.

Uppdrag

Två äldre järnåldersboplatser utanför Linköping

Två boplatsmiljöer vid Berga äng undersöks hösten 2023. Totalt handlar det om 8 000 kvadratmeter med rester av boplatser, färdvägar och skålgropar från äldre järnålder.

Blogginlägg 2023.11.07

Fisk på menyn hos prästen

På Östra Eneby prästgårdstomt vid Pryssgården i Norrköping har vi gjort en spännande upptäckt – där finns en ovanligt stor mängd fiskben, speciellt i ett av bostadshusen.

Blogginlägg 2023.11.06

Metaller och åter metaller – varför ligger de i jorden och skräpar?

Mynt, ammunition, spännen och skrot. Variationen av metaller som påträffats i matjorden här i Asmundtorp är stor. Vissa härrör från nyare tider medan andra har legat i marken i nära 1 500 år.

Visning 2023.10.23

Guidad visning i Asmundtorp

Följ med på en guidad visning av det spännande området vid Asmundtorp och se vad arkeologerna gräver fram. 

Blogginlägg 2023.10.20

Väl underhållen gata i Gamla stan

Vi har i veckan undersökt en välbevarad gata i Gamla stan i Kalmar. Gatan påträffades i dagens Klostergatan och var i bruk under 400 år.

Blogginlägg 2023.10.19

Uppdateringar från Asmundtorp!

Efter cirka fem veckors aktiv avbaning med maskin har schaktningen nått sitt slut och bilden av lämningarna börjar klarna allt...

Blogginlägg 2023.10.18

Knästorps guldgubbe!

Guldgubben från Knästorp sällar sig till en mytomspunnen föremålskategori som finns representerad på en liten skara av speciella fyndplatser!