Blogg

Blogginlägg 2023.06.30

Fler dansande bönder i Kalmar

Fler dansande bönder har hittats i Gamla stan i Kalmar. Dessutom – fyndet av ett litet silvermynt från Klostergatan påminner oss om en kung som starkt förknippas med Kalmars medeltid.

Blogginlägg 2023.06.27

Ett 30-tal hus från brons- och järnålder

Efter några månaders undersökning i Pryssgården har vi undersökt flera gårdar och spåren efter ett 30-tal hus. De flesta husen har hittills varit treskeppiga långhus,

Blogginlägg 2023.06.27

Peppar – det medeltida kökets guld

I Sverige blev peppar tidigt en klassmarkör för den yttersta eliten, men redan då hade den gamla anor i de europeiska köken.

Blogginlägg 2023.06.22

Trevlig midsommar från Kalmar!

På Söderportsgatan undersöker vi för närvarande lämningar från en gårdsbebyggelse som troligen förstördes i samband med stadsbranden 1647.

Blogginlägg 2023.06.22

Kålgårdarna – en grön stadsdel i Jönköping

På 1600-talet hade så gott som varje välbärgat hushåll i Jönköping en egen kålgård. I Kålgårdarna fanns inte mindre än 265 kålgårdtomter vid slutet av århundradet.

Blogginlägg 2023.06.13

Tjusiga urnor för rara växter

I historiska trädgårdar är skärvor från handdrejade planteringskrukor ganska vanliga fynd. Det händer också att vi hittar skärvor från mer eleganta urnor, där ömtåliga och frostkänsliga växter ställdes ut i trädgårdarna under sommarhalvåret.

Blogginlägg 2023.06.06

Kråkbär — godast i norr?

Kråkbär är ett exempel på ett bär som mest verkar ha ätits i norra Sverige. Kanske för att det rentav smakar godare där.

Blogginlägg 2023.06.02

Brunnen blev till en källare

Undersökningen av den stora brunnen i Söderportsgatan i Gamla stan i Kalmar fortsätter. Den byggdes om till källare i början av 1600-talet och vi har hittat flera fina föremål i brunnens fyllning.

Blogginlägg 2023.05.31

När en trogen vän går hädan

För en tid sedan undersökte vi en grop som under järnåldern grävdes i slänten ned mot Dynnebäcken. I gropen låg en gravlagd hund, omsorgsfullt nedlagd och tillsynes rofyllt ihopkrupen.

Blogginlägg 2023.05.30

Film: Spåren efter Göteborgs första arbetare

Vi har inte bara hittat murar, vallar och vallgravar när vi undersökt Göteborgs befästningar – vi har även hittat spåren efter de arbetare som byggde alltihop.

Blogginlägg 2023.05.30

Älggräs – en glömd ölkrydda

Älggräset verkar ha varit en viktig växt vid ölbryggning under medeltid och järnålder, men detaljerna om hur den användes är ännu höljda i dunkel.

Blogginlägg 2023.05.25

Locket på i Kalmar!

Vi har den senaste veckan avslutat utgrävningarna på Västerlånggatan med en källare. På Söderportsgatan undersöks ytterligare en brunn, totalt har vi grävt ut ett tiotal. Även ett vackert ornerat lock från 1500-talet finns bland fynden.