Hur påverkades bönderna i Göteborgs närhet när den nya staden växte upp under 1600-talet? Arkeologin och arkiven ger oss spår att följa. Vår arkeolog Christina Rosén visar bilder och berättar. 

Föredraget, som var en del av föredragsserien ”Historien om Göteborg”, spelades in på Stadsbiblioteket i Göteborg 5 februari 2024. För att se fler filmer om arkeologin i Göteborg, besök vår kanal på YouTube.