Sveriges andra stad Göteborg grundades 1621 som ett starkt fäste mot väster. I den nya staden förenades funktioner som tidigare varit spridda på flera platser kring Göta älvs mynning – hamn, stadsbebyggelse och framför allt en stark befästning. Den äldre staden Nya Lödöse, som låg ett par kilometer åt nordost, lades ned och många av borgarna flyttade in till den nya staden.

Nu byggs det för fullt i Göteborg. Flera stora infrastruktursatsningar är på gång. Framför allt handlar det om en ny bro över Göta Älv – Hisingsbron – och en järnvägstunnel med nya stationer under staden, Västlänken.
I samband med dessa arbeten kommer det att göras flera arkeologiska undersökningar. Dessa kan du följa i bloggen.