I ett tidigare inlägg kunde vi läsa om det exklusiva bordsskicket hos prästerna i Östra Eneby utanför Norrköping. Ett spännande nytt fynd ger nu en blick in i en lekfull sida av prästgården.

Till måltiderna var under 1500- och 1600-talet dryckeslekar vanliga inslag. Dessa blev allt mer populära i Europa från 1500-talet och framåt. Kannor och krus i glada färger med små inbyggda trick skulle underhålla middagsgästerna. Även hos prästen verkar det ha funnits en festlig sida, vilket ett närmast unikt fynd visar.

Ett glatt sällskap vid ett dukat bord. Målning – Repas d’artistes av
Gonzales Coques 1600-tal. Källa: Wikimedia Commons

Under golvet i prästens bostad låg skärvor av ett mycket ovanligt kärl dekorerat med geometriska former i klara färger. Fyndet dateras till sent 1500-tal. I dagsläget känner vi endast till ett annat exemplar av denna sort, ett mycket välbevarat fynd som enligt uppgift hittats i Antwerpen. Den övre behållaren är ballongformad för att ge plats åt tre “skorstenar” som går ner i ett separat utrymme i botten. Kopplat till utrymmet är också en svagt utskjutande pip. Genom att blåsa i pipen och samtidigt hålla för utvalda hål på skorstenarna så kan olika toner frammanas. Kanske skulle man spela en trudelutt innan bägaren tömdes?

T.v: Skärvorna som hittades under golvet i Östra Eneby prästgård. De färgglada fälten påminner om hafnerkeramik. Foto Ola Lindgren, Filip Palm Arkeologerna
T.h: Den enda hittills kända motsvarigheten till vårt fynd som visar hur kruset kan ha sett ut. Foto: E&H Manners Ltd

En lek till maten

Dryckeslekarna under 1500- och 1600-talet var en övning i överflöd. Vissa kan idag verka elaka eller groteska. Till lekarna behövdes speciellt tillverkade dryckeskärl som kallas för gyckelkärl. Dessa kan vara gjorda för att spela ett spratt på den som försöker dricka ur det eller vara anpassade efter dryckeslekarnas regler. Det finns gyckelkärl som var utformade som pussel eller gåtor tillverkade med flera pipar och hål. Försökte man dricka ur dem som vanligt rann allt innehåll ut över den som drack. 

T.v: Ett gyckelkrus från 1500-1600-tal. Lösfynd från kvarteret Ansvaret i Jönköping. Foto: Jönköpings läns museum, Digitalt Museum CC-BY
T.h: Ett mer extremt exempel på ett gyckelkärl tillverkat av ett älgben med en svarvad skål. Troligen från sent 1500-tal. Foto: Sörmlands museums samlingar CC-BY

En dryckeslek som vi vanligen hittar spår av är skärvor av passglas. Dessa är avlånga glas med dekorativa band med jämna mellanrum längs glaset. Tanken var ursprungligen att glaset skulle fyllas med öl och en person, i ett enda svep, skulle dricka fram till den första linjen. Glaset skulle sedan passas längs bordet till nästa person som skulle göra samma. Kunde man inte dricka sin andel var man tvungen att inte bara dricka klart sin, utan även grannens del. Andra lekar kunde vara att dricka ur bägare där foten var utbytt mot en liten silverfigur. Ett holländskt exempel från 1600-talet har en drake i silver med en liten inbyggd visselpipa. När glaset är fyllt kan man inte sätta ner det förrän det var tömt. Kanske skulle man när glaset var tömt vissla i draken. Snabbast vinner? Det är i detta sammanhang vi tror att detta krus hör hemma. 

Vi vet ännu inte var vårt krus är tillverkat men vi hoppas att framtida analyser kan svara på den frågan.

 

Ola Lindgren & Filip Palm