I flera tusen år valde människor att bosätta sig på Pryssgårdens sluttningar i Norrköping. Nu startar den hittills största undersökningen någonsin i Östergötland. På det unika området låg troligen flera gårdar och långhus från cirka 1100 f Kr–500 e Kr.

Läs mer i Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6 000 år