Östergötland

Publikation

Nya fornlämningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland Tom Carlsson och Alf Ericsson

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm

Publikation

Stenåldersboplats och historiska lämningar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Publikation

Stenålder vid Stenavadet

Arkeologisk undersökning, Östergötland Linus Hagberg

Uppdrag

Två äldre järnåldersboplatser utanför Linköping

Två boplatsmiljöer vid Berga äng undersöks hösten 2023. Totalt handlar det om 8 000 kvadratmeter med rester av boplatser, färdvägar och skålgropar från äldre järnålder.

Blogginlägg 2023.11.07

Fisk på menyn hos prästen

På Östra Eneby prästgårdstomt vid Pryssgården i Norrköping har vi gjort en spännande upptäckt – där finns en ovanligt stor mängd fiskben, speciellt i ett av bostadshusen.

Blogginlägg 2023.09.22

Prästens bostadshus, matkällare och smedja

Sedan ett par veckor tillbaka undersöker vi medeltida och tidigmoderna husgrunder, brunnar, vattenhål och lämningar efter prästgårdens trädgårdsodlingar.

Publikation

Område B3

Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Fiberoptisk kabel

Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Blogginlägg 2023.09.14

Unikt fynd i källare från bronsåldern

I botten av den största källaren i ett av Pryssgårdens många bronsåldershus hittade vi nyligen en ovanligt vacker, dekorerad yxa.

Publikation

Små fynd vid slott och gård

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar med bidrag av Per Lagerås