Östergötland

Publikation

Borgmästaregatan

Rapport 2021:147. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Hertig Johans källare

Rapport 2021:98. Arkeologisk forskningsundersökning, Östergötland. Magnus Stibéus, Göran Gruber, Johan Stenvall och Alf Ericsson

Publikation

Nykvarn före Kinda kanal

Rapport 2021:136. Arkeologisk och historisk undersökning, Östergötland. Alf Ericsson m fl.

Publikation

Blixtorps gamla tomt

Rapport 2021:100. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Kärrs gamla tomt

Rapport 2021:103. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Källstad Vadstena

Rapport 2021:102. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Boplats och brandgrav

Rapport 2021:99. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Område C7

Rapport 2021:133. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Ledningsschakt

Rapport 2021:139, Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Område C8

Rapport 2021:118. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Snipvägen i Berg

Rapport 2021:105. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Område D

Rapport 2021:106. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander