Östergötland

Blogginlägg 2024.06.04

Ovanligt fynd av osmundjärn

Osmunden var ett kvalitetsjärn som var en betydande del av Sveriges järnexport under medeltiden. Nu har det gjorts fynd av denna råvara i den medeltida smedjan i Pryssgården.

Blogginlägg 2024.05.23

Husoffer skyddade hemmet

I ett vikingatida hus i Pryssgården har vi hittat spår efter husoffer. I flera av stolphålen fanns föremål som placerats där innan stolparna restes, bland annat en yxa av järn.

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Visningar i fält 2024.04.25

Guidade visningar i Pryssgården

Hus från bronsålder, en unik dekorerad bronsåldersyxa och en förhistorisk smedja. Följ med till en av Sveriges mest spännande arkeologiska undersökningar på en guidad visning, maj–september.

Blogginlägg 2024.04.15

Välbevarad smedja i Pryssgården

Analyserna av jordproverna bekräftar vår tolkning i fält. Vi har undersökt lämningar efter en förhistorisk smedja i Pryssgården.

Blogginlägg 2024.03.08

Bjuden på fest hos präst

I ett tidigare inlägg kunde vi läsa om det exklusiva bordsskicket hos prästerna i Östra Eneby utanför Norrköping. Ett spännande nytt fynd ger nu en blick in i en lekfull sida av prästgården.

Blogginlägg 2024.02.26

Till bords hemma hos prästen

Exklusiva glasfynd och importerade matknivar avslöjar att de som bodde på Östra Eneby prästgård i Norrköping på 1500- och 1600-talet hade hög social status. Fynden ger en fascinerande inblick i det medeltida livet.

Publikation

Stensatt ränna och odling

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland, Annika Konsmar och Arwo Pajusi

Publikation

Stenlagda vägar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam och Katarina Österström

Blogginlägg 2024.02.13

Pryssgården 6000 år

Pryssgården är en av Sveriges mest kända bronsåldersboplatser. Efter 2023 års utgrävningar vet vi också att prästgården har medeltida anor. Men området har en betydligt äldre historia – en stenåldershistoria.

Publikation

Kulturlager i kvarteret Stabben

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Konsmar

Publikation

Olivehult

Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Alf Ericsson