Östergötland

Publikation

Glasskärvan 1

Rapport 2021:4. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Maria Petersson och Peter Zetterlund

Ny bok 2021.06.14

Nytt nummer: Arkeologi i Östergötland 2021

I årets upplaga kan du bland annat läsa om stenåldersfynd i Dags mosse, fynd av "guldgubbar" i Aska och om hur DNA-analyser används inom arkeologisk forskning.

Publikation

Område D6

Rapport 2021:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Mellan två gravfält i Bådstorp

Rapport 2021:43 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Ledningsdragning i Blåvik

Rapport 2021:63 Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Kvarteret Doppingen

Rapport 2021:23 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Giggen – ett gravfält från järnåldern

Rapport 2021:48 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Område D5

Rapport 2021:45 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Övre Ullstämma

Rapport 2021:41 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Sträckan Vistad–Lundby

Rapport 2021:50 Arkeologisk undersökning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:27 Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2021.05.07

Flera gravar hittade i Domkyrkoparken i Linköping

I Domkyrkoparken i Linköping pågår just nu en arkeologisk undersökning. Vid tidigare liknande utgrävningar har man hittat flera gravar från medeltiden och framåt.