Östergötland

Publikation

Område D7

Rapport 2021:22 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Område B1, B2, B4 och B6

Rapport 2021:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Blogginlägg 2021.03.11

Tupp och höna i vendeltida grav

Brända tarsometatarsus (benet ovan foten hos fågel) från tamhöns (de två benfragmenten i mitten) funnet i en brandgrav från 700-talet...

Publikation

Hulje

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Lerboga

Rapport 2021:14. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Område A

Rapport 2020:147. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Intill gravhögar vid Stångebro

Rapport 2020:167. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Fjärrkyla till Linköpings bibliotek

Rapport 2020:149. Arkeologisk förundersökning/schaktningskontroll, Östergötland. Göran Tagesson

Publikation

Vadstena slott

Rapport 2020:94. Arkeologisk undersökning. Östergötland Rikard Hedvall och Jens Heimdah

Publikation

Ett schakt genom Allhelgonaprebendets residensgård

Rapport 2020:140. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Göran Tagesson

Publikation

Borgare, bröder och bönder

Bok 2013. I denna bok ges en samlad bild av Skänninges äldre historia, med utgångpunkt i det arkeologiska materialet. Rikard Hedvall, Karin Lindeblad och Hanna Menander

Blogginlägg 2021.01.27

Gåtan med de stämplade avtrycket BBN är löst!

Ett gammalt tegelbruk med rester av byggnader som undersöktes i somras utanför Norrköping gav svaret.