Östergötland

Publikation

Vindkraft i Kolmården

Rapport 2022:62 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Publikation

Lägerplats Lårbo

Rapport 2022:68 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland Linus Hagberg med bidrag av Fredrik Molin

Publikation

I stadslagrets utkant – kabelschakt på Stora Badstugatan

Rapport 2022:52 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Katarina Österström

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2022

Bok, 2022. Kristen eller hedning – i gränslandet.

Ny tidskrift 2022.07.11

Arkeologiska nyheter från Östergötland

En kvinnograv i Aska, märklig mirakelmedicin och en nyupptäckt källare på Linköpings slott. Nu är det nya numret av tidskriften Arkeologi i Östergötland här med senaste nytt om östgötsk arkeologi.

Blogginlägg 2022.07.06

Åby – en medeltida tätort

Under medeltiden fanns uppemot 25 gårdar i Åby. Men våra arkeologiska förundersökningar visade att det också har funnits en ansenlig bebyggelse i området 800 f. Kr.–550 e. Kr.

Publikation

Utredning i Öxnevalla

Rapport 2022:23 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Kajsa Andreasson med bidrag av Glenn Johansson och Christina Rosén

Publikation

Arkeologi vid Normlösa kyrka

Rapport 2022:18 Arkeologisk kontroll, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Tillfällig parkeringsplats – inom Tinnerö eklandskap

Rapport 2022:1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

A7 Access

Rapport 2021:172 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Boplatslägen mot norr

Rapport 2021:183 Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Två gravar vid Borg

Rapport 2021:185 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund