Östergötland

Publikation

Upplevelsecenter för mat

Rapport 2023:4 Arkeologisk utredning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Schaktningsövervakning invid Krokeks kyrka, Kolmården

Rapport 2020:109 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

På Folkskolegatan

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid en vägkant

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Rester av grundmur

Rapport 2022:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Hamngatan

Rapport 2022:90 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Vreta Klosters Berg 3:13 m.fl.

Rapport 2022:115 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Alf Ericsson

Publikation

Hus, åkrar och brunnar

Rapport 2022:112 Arkeologisk förundersökning, Östergötland Marita Sjölin med bidrag av Linus Hagberg och Maria Petersson

Publikation

Vindkraft i Kolmården

Rapport 2022:62 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Publikation

Lägerplats Lårbo

Rapport 2022:68 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland Linus Hagberg med bidrag av Fredrik Molin

Publikation

I stadslagrets utkant – kabelschakt på Stora Badstugatan

Rapport 2022:52 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Katarina Österström