Östergötland

Blogginlägg 2023.05.15

Trettio år sedan sist

Förra gången det var stora arkeologiska undersökningar i Pryssgården utanför Norrköping var i början av 1990-talet. Med över 90 undersökta förhistoriska husgrunder blev platsen känd över hela landet.

Publikation

Stenavadet 1

Rapport 2023:59 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Tidigneolitikum i Getå – en jaktboplats vid Bråviken 4000 f.Kr.

Rapport 2023:47 Arkeologisk förundersökning och undersökning 2021, Östergötland. Linus Hagberg

Pressmeddelande 2023.04.24

Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6000 år

Nu går startskottet för den största arkeologiska undersökningen i Östergötland någonsin. I tusentals år har människor valt att bygga sina gårdar på Pryssgårdens sluttningar ner mot Motala ström i Norrköping.

Uppdrag

Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6 000 år

I tusentals år valde människor att bosätta sig på Pryssgårdens sluttningar i Norrköping. Nu startar den hittills största undersökningen av ett unikt område med troligen flera gårdar och långhus från cirka 1100 f Kr–500 e...

Publikation

Under skolgården i Vreta kloster

Rapport 2023:16 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Bjälbo kyrka

Rapport 2023:15 Arkeologisk schaktningsövervakning och murverksdokumentation, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Upplevelsecenter för mat

Rapport 2023:4 Arkeologisk utredning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Schaktningsövervakning invid Krokeks kyrka, Kolmården

Rapport 2020:109 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

På Folkskolegatan i Söderköping

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid en vägkant – vid Vreta Kloster

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström