Östergötland

Publikation

Boplats och brandgrav

Rapport 2021:99. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Område C7

Rapport 2021:133. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Ledningsschakt

Rapport 2021:139, Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Område C8

Rapport 2021:118. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Snipvägen i Berg

Rapport 2021:105. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Område D

Rapport 2021:106. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Vid Björnviken och Loddby säterier

Rapport 2021:111. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall och Lotta Stenqvist

Publikation

Ett övertäckt gravfält på Radarkullen

Rapport 2021:104. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Blogginlägg 2021.10.18

Nyupptäckta stenålderslämningar i Åby

Ett mäktigt kulturlager, en liten flintkniv och andra fynd av flinta och kvarts – första veckorna i Åby har avslöjat lämningarna efter en gård från yngre stenålder.

Uppdrag

Hus och gårdar i Åby i Ödeshög

I östra kanten av Ödeshög gömmer nutida åkrar på spår efter förhistoriska hus och gårdar från äldre järnåldern och folkvandringstid. Under hösten undersöks platsen.

Blogginlägg 2021.09.27

Monumentala gravar omgivna av tidigare okänt gravfält

De senaste veckornas arbete vid Resebro mosse visar att de två tidigare kända gravarna inte är de enda på platsen. Intill dem finns ett nyupptäckt gravfält med en treudd, kvadratiska och runda stensättningar.

Blogginlägg 2021.09.14

Nyupptäckta vägar över Resebro mosse

Från höjden med monumentala gravar och vidare ner över den fuktiga mossen har det funnits minst generationer vägar. Två av dem var tidigare okända.