Östergötland

Publikation

Pestkyrkogården

Rapport 2019:58. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Diseberg och Ryckelsby

Rapport 2019:20. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

I utkanten av Norrköpings stad

Rapport 2019:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Åsbodalen

Rapport 2019:61. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Blogginlägg 2019.10.25

Rasp- och spinnhuset på Skeppsholmen

Fynd av husgrunder, latringropar och vardagsföremål belyser livet på denna straffinrättning från 1740-talet och nästan ett halvt sekel framåt.

Blogginlägg 2019.10.25

Bådstorparna

Redan när vi schaktade fram gravarna i augusti upptäckte vi en husgrund på en av de största gravarna. Att vi skulle stöta på bebyggelse här var oväntat.

Blogginlägg 2019.10.09

De små, små detaljerna

Vattensållning i Bådstorp avslöjar de minsta fynden

Film 2019.09.26

Pärlornas hemligheter

I flera av gravarna vi gräver ut har vi hittat otroligt vackra pärlor i olika färger. De kan avslöja spännande saker... Se filmen!

Blogginlägg 2019.09.23

Suckarnas bro

Venedig har sin Ponte dei Sospiri, suckarnas bro. Även Norrköping hade under 1700-talet en bro där en och annan suck säkert drogs.

Blogginlägg 2019.09.19

Karneol och bergkristall

Vad berättar fynden?

Blogginlägg 2019.09.13

Porten till Östergötland

Gravfältet har legat nära viktiga kommunikationsleder i landskapet. Det i sin tur skapade ett nätverk och flöde av människor, varor och idéer.

Blogginlägg 2019.09.11

Vad kan gravformerna berätta?

Treuddar, runda stensättningar och högar. Gravarna ser väldigt olika ut...