Östergötland

Publikation

Område D6

Rapport 2021:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Mellan två gravfält i Bådstorp

Rapport 2021:43 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Ledningsdragning i Blåvik

Rapport 2021:63 Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Kvarteret Doppingen

Rapport 2021:23 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Giggen – ett gravfält från järnåldern

Rapport 2021:48 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Område D5

Rapport 2021:45 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Övre Ullstämma

Rapport 2021:41 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Sträckan Vistad–Lundby

Rapport 2021:50 Arkeologisk undersökning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:27 Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2021.05.07

Flera gravar hittade i Domkyrkoparken i Linköping

I Domkyrkoparken i Linköping pågår just nu en arkeologisk undersökning. Vid tidigare liknande utgrävningar har man hittat flera gravar från medeltiden och framåt.

Publikation

Område D7

Rapport 2021:22 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Område B1, B2, B4 och B6

Rapport 2021:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander