Östergötland

Blogginlägg 2019.11.07

En fågel på blommande kvist

Flera trasiga fajanskärl kastades i rasp- och spinnhusets latringropar på Skeppsholmen under 1700-talet...

Blogginlägg 2019.10.30

En praktikants reflektioner

När jag började min praktik visste jag att en uppdragsarkeologisk undersökning skiljer sig från tidigare erfarenheter, även om jag tänkte att jag hade lite koll. Och lite koll var precis det jag hade!

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:85. Arkeologisk utredning, etapp 2 2018, Östergötland. Katarina Sköld och Alf Ericsson

Publikation

Vid en av Linköpings infartsvägar

Rapport 2019:59. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Järnåldershärd vid en stensättning

Rapport 2019:29. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Pestkyrkogården

Rapport 2019:58. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Diseberg och Ryckelsby

Rapport 2019:20. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

I utkanten av Norrköpings stad

Rapport 2019:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Åsbodalen

Rapport 2019:61. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Blogginlägg 2019.10.25

Rasp- och spinnhuset på Skeppsholmen

Fynd av husgrunder, latringropar och vardagsföremål belyser livet på denna straffinrättning från 1740-talet och nästan ett halvt sekel framåt.

Blogginlägg 2019.10.25

Bådstorparna

Redan när vi schaktade fram gravarna i augusti upptäckte vi en husgrund på en av de största gravarna. Att vi skulle stöta på bebyggelse här var oväntat.

Blogginlägg 2019.10.09

De små, små detaljerna

Vattensållning i Bådstorp avslöjar de minsta fynden