2023

Rapport 2023:94
Arkeologisk förundersökning
Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Västra Tollstads socken, fastigheterna Alvastra 27:1 och Broby 2:10, fornlämning L2022:1105, L2022:1107, L2022:1108 och L2009:2192
Tom Carlsson och Filip Palm

Under våren år 2022 genomförde Arkeologerna en förundersökning vid Stora Broby längs med väg 919 och söder om Alvastra pålbyggnad, Östergötland. Omkring 50 meter från pålbyggnaden påträffades två koncentrationer med vertikalt stående käppar och liggande trästockar. Dessa daterades till 3900–3700 cal BC.
Tolkningen av träkonstruktionerna är dock fortfarande oklar. Det fanns även spår efter mesolitiska verksamheter och historisk bebyggelse.