Östergötland

Publikation

Stenavadet 1

Rapport 2023:59 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Tidigneolitikum i Getå – en jaktboplats vid Bråviken 4000 f.Kr.

Rapport 2023:47 Arkeologisk förundersökning och undersökning 2021, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Under skolgården i Vreta kloster

Rapport 2023:16 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Bjälbo kyrka

Rapport 2023:15 Arkeologisk schaktningsövervakning och murverksdokumentation, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Upplevelsecenter för mat

Rapport 2023:4 Arkeologisk utredning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Schaktningsövervakning invid Krokeks kyrka, Kolmården

Rapport 2020:109 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

På Folkskolegatan i Söderköping

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Klosterhuset i Vreta

Rapport 2020:148 Arkeologisk inventering Göran Tagesson & Hanna Menander

Publikation

Vid en vägkant – vid Vreta Kloster

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Rester av grundmur vid Kvarnvägen i Söderköping

Rapport 2022:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Hamngatan – odlingslager i stadens utkant

Rapport 2022:90 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam