Östergötland

Publikation

Stensatt ränna och odling

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland, Annika Konsmar och Arwo Pajusi

Publikation

Stenlagda vägar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam och Katarina Österström

Publikation

Kulturlager i kvarteret Stabben

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Konsmar

Publikation

Olivehult

Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Alf Ericsson

Publikation

Viggestorp

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Ann Westermark och Alf Ericsson

Publikation

Nya fornlämningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland Tom Carlsson och Alf Ericsson

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm

Publikation

Stenåldersboplats och historiska lämningar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Publikation

Stenålder vid Stenavadet

Arkeologisk undersökning, Östergötland Linus Hagberg

Publikation

Område B3

Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Fiberoptisk kabel

Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander