Östergötland

Publikation

Trattbägarkeramik på Säterboplatsen – ledningsdragning i Säter

Rapport 2020:2. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Våtmarksarkeologi längs Ostlänken

Rapport 2020:85. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Pia Nilsson m fl

Publikation

Monumentbyggarna i Linköpings utkant

Rapport 2020:88. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Johannesborgsparken

Rapport 2019:74. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Maria Sjöquist

Publikation

Ostlänken delsträckan väg 793 till Bäckeby

Rapport 2020:6. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Ann Westermark med bidrag av Anna Plikk och Jonas Bergman

Publikation

Skönberga kyrka – ledningsgrävning för ny belysning

Rapport 2019:130. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Tjärstad kyrka - schaktning för elkabel

Rapport 2019:54. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

C5 Access

Rapport 2020:108. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Metodutvecklingsprojekt, Ostlänken – våtmarker

Rapport 2020:100. Arkeologisk prospektering, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

Vadstena slott

Rapport 2020:94. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall och Jens Heimdahl

Publikation

Schakt för fiber

Rapport 2020:104. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Edsberga

Rapport 2020:78. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander