Östergötland

Publikation

Område D7

Rapport 2021:22 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Område B1, B2, B4 och B6

Rapport 2021:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Hulje

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Lerboga

Rapport 2021:14. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Område A

Rapport 2020:147. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Intill gravhögar vid Stångebro

Rapport 2020:167. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

Fjärrkyla till Linköpings bibliotek

Rapport 2020:149. Arkeologisk förundersökning/schaktningskontroll, Östergötland. Göran Tagesson

Publikation

Vadstena slott

Rapport 2020:94. Arkeologisk undersökning. Östergötland Rikard Hedvall och Jens Heimdah

Publikation

Ett schakt genom Allhelgonaprebendets residensgård

Rapport 2020:140. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Göran Tagesson

Publikation

Trattbägarkeramik på Säterboplatsen – ledningsdragning i Säter

Rapport 2020:2. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Våtmarksarkeologi längs Ostlänken

Rapport 2020:85. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Pia Nilsson m fl

Publikation

Monumentbyggarna i Linköpings utkant

Rapport 2020:88. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund