Östergötland

Publikation

Rappestad–Västerlösa

Rapport 2020:38. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Schaktningsövervakning vid Bråviksgården i Krokek

Rapport 2020:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Lagmansberga

Rapport 2020:42. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

En härd vid sjön Gullvagnen

Rapport 2019:144. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Ostlänken – delsträckan Norrviken till Strålsjöstugan

Rapport 2020:27. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Sara Gummesson och Fredrik Molin

Publikation

Cap Julie – utbyggnad av dagvattendamm

Rapport 2019:136. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Ostlänken

Rapport 2019:140. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Sara Gummesson och Fredrik Molin

Publikation

Planteringsgropar i Kvarsebo

Rapport 2019:150. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Peter Zetterlund

Publikation

Hulje, Mjölby 40:4

Rapport 2019:78. Arkeologisk utredning etapp 2, 2018, Östergötland. Peter Zetterlund och Maria Petersson

Publikation

Förbi gravfält i Försjö

Rapport 2019:135. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Säter

Rapport 2019:123. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Sara Gummesson

Publikation

Sätra – gravar och fossil åkermark

Rapport 2019:98. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Alf Ericsson