Östergötland

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2021

Bok, 2021. Guldglans i mjödhallen

Publikation

Glasskärvan 1

Rapport 2021:4. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Maria Petersson och Peter Zetterlund

Publikation

Område D6

Rapport 2021:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Mellan två gravfält i Bådstorp

Rapport 2021:43 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Katarina Sköld

Publikation

En begravningsplats från 900-talet

Rapport 2021:77 Läs om den okända begravningsplatsen som hittades nära Vreta kloster. Sammanlagt 19 gravar från 900-1100-talets första hälft undersöktes.

Publikation

Vallgraven i sydvästra Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2021:2 Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Eirik Johansson, Pia Svensson och Mattias Öbrink

Publikation

Ledningsdragning i Blåvik

Rapport 2021:63 Arkeologisk schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Kvarteret Doppingen

Rapport 2021:23 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Giggen – ett gravfält från järnåldern

Rapport 2021:48 Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Område D5

Rapport 2021:45 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Övre Ullstämma

Rapport 2021:41 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Sträckan Vistad–Lundby

Rapport 2021:50 Arkeologisk undersökning, Östergötland Annika Helander