Östergötland

Publikation

I utkanten av Norrköpings stad

Rapport 2019:53. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Åsbodalen

Rapport 2019:61. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Marita Sjölin

Publikation

Vikingatida gravar vid Bådstorp

Infobroschyr. Om utgrävningen av ett vikingatida gravfält strax norr om Norrköping, i Östergötland.

Publikation

Pryssgården II

Rapport 2019:24. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Marita Sjölin red.

Ny bok

Gravfältet på gränsen

Bok, 2019. Där Gärstadverket i Linköping idag finns, låg en av våra största gravplatser från äldre järnålder. Caroline Arcini och Annika Helander

Publikation

Ekön

Rapport 2019:26. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

Lämningar från stenålder vid Skottsätter i Strömsfors

Rapport 2018:130. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötand. Fredrik Molin

Publikation

Lämningar från stenålder vid Skottsätter i Strömsfors

2018:130. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

Intill Sunkerstad bytomt

Rapport 2019:22. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötlands län. Katarina Sköld

Publikation

Norra Bråstorp

Rapport 2018:100. Arkeologisk utredning etapp 1, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Nordvästra Motala

Rapport 2018:99. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Odalbygden 7

Rapport 2018:106. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Ann Westermark