2023

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, Innerstaden 1:3, L2011:4081 (Linköping 153:1)
Annika Konsmar och Arwo Pajusi