2023

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland län, Östergötland, Norrköpings kommun, Norrköpings stad, Berget 1:1, Kopparkypen 34 samt Backen 9, fornlämning L2009:7173
Annika Konsmar