2022

Rapport 2022:72
Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Västra Tollstads socken, fastigheterna Alvastra 5:1 och 27:1 samt Broby 2:10 och 1:13, L2022:1105, L2022:1107, L2022:1108 och L2009:2192
Tom Carlsson och Alf Ericsson

Ödeshögs kommun arbetar med att anlägga en ny VA-ledning från Alvastra korset till Stora Broby inom fastigheterna Alvastra 5:1 och 27:1 samt Broby 2:10 och 1:13. Arkeologerna, Statens historiska museer genomförde hösten 2021 en arkeologisk utredning, etapp 2. Utredningen genomfördes bland annat nära Alvastra pålbyggnad i västra Östergötland i syfte att ta reda på om mark arbetena påverkade fornlämningar. Resultatet blev bland annat stolphål, gropar och spår efter torpbebyggelse. En grop daterades till mesolitikum, 7726–7543 cal. BC. Under två meter mossjord i den forna våtmarken hit tades också en träkonstruktion med liggande trä och hasselnötsskal. Anläggningen har 14C-daterats till yngre stenåldern, cirka 3 900–3 700 f.Kr.