2023

Rapport 2023:95
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Mjölby kommun, Herrberga socken, fastighet Öjebro 24:1, Öjebro 2:9, Öjebro 8:46, Öjebro 8:32, Öjebro S:1 och Öjebro S:4, fornlämning L2022:4180, L2022:4186, L2022:4206, L2022:4225, L2023:3694 samt L2008:7546
Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Mjölby kommun har utfört utbyggnad för vatten och avlopp mellan Öjebro och Mjölby. Schaktarbetena passerade nära flera fornlämningsområden. Därför var Arkeologerna på plats och gjorde en förundersökning i form av en schakningsövervakning. En mesolitisk boplats med flinta, kvarts och djurben påträffades vid Knutsbro, en ensamliggande flatmarksgrav från äldre järnålder hittades i Öjebro. I Öjebro gamla kvarnby dokumenterades vägar med fynd av hästskor och ett mynt.