färdväg

Publikation

Ny bebyggelse genom skogsområdet Lunsen

Arkeologisk utredning, steg 1, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland och Niclas Björk

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Gropar, lager och en stenlagd väg

Arkeologisk förundersökning, Halland Elisabet Schager

Publikation

Gärdsgårdar och fägator

Arkeologisk utredning, Halland Anders Altner

Publikation

Stenlagda vägar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam och Katarina Österström

Publikation

Stenåldersboplats och historiska lämningar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Ostlänken sträckan Gerstaberg–Tullgarn

Rapport 2022:129 Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Marcus Asserstam

Publikation

Hus, åkrar och brunnar – gårdsmiljöer vid Åby

Rapport 2022:112 Arkeologisk förundersökning, Östergötland Marita Sjölin med bidrag av Linus Hagberg och Maria Petersson

Publikation

Domsten 62:1

Rapport 2022:93 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2022. Skåne. Axel Krogh Hansen

Publikation

Nykvarn före Kinda kanal

Rapport 2021:136. Arkeologisk och historisk undersökning, Östergötland. Alf Ericsson m fl.