2022

Rapport 2022:129
Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Ytterjärna och Hölö socknar, fastighet Brandalsund 1:19, Edeby 1:41, Gerstaberg 1:7 m.fl.
Marcus Asserstam

Arkeologerna, Statens historiska museer har under början av december år 2021, utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, som berörde fem delområden mellan Södertälje i norr och Vagnhärad i söder. Utredningen föranleddes av att Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för snabbtåg, Ostlänken. Utredningen berörde kompletterande ytor för sträckningens nordligaste del, som utreddes under år 2016.
Utredningen resulterade i sammanlagt 19 lägen för boplatser, 1 ny möjlig fornlämning (förvaringsgrop) och 1 ny övrig kulturhistorisk lämning (husgrund, historisk tid).