Södermanland

Publikation

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Visättra

Rapport 2021:64 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Peter Berg och Wivianne Bondesson

Publikation

Arkeologi inför detaljplaneläggning

Rapport 2021:36 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Gjuteriverksamhet vid Sjöholm

Rapport 2021:51 Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:27 Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Odlaren 1:1

Rapport 2020:61. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Härd och hägnad

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning, Södermanland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

PM Ett skadat gravfält i Lissma

Skadedokumentation. Södermanland, Peter Berg

Publikation

En brunn på Södermalm

Rapport 2019:148. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Tomas Westberg

Publikation

Färdvägar och lägenhetsbebyggelse

Rapport 2019:134. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

PM ang. utredning av fyndområde Sorunda 652:1

PM Arkeologisk utredning, Södermanland. Peter Berg