Södermanland

Publikation

Paleoekologisk rekognoscering utmed Ostlänken

Rapport 2021:170 Arkeologisk utredning, etapp 1. Jonas Bergman, Anna Plikk och Jan Risberg

Publikation

Ett vendeltida härdområde

Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Utredning i Solbacka

Arkeologisk utredning, Sörmland. Louise Evanni

Publikation

Ostlänken sträckan Gerstaberg–Tullgarn

Rapport 2022:129 Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Marcus Asserstam

Publikation

Mosis backe och Hökens kvarnar

Rapport 2022:122 Arkeologisk undersökning, Södermanland Tomas Westberg

Publikation

Arnö

Rapport 2022:74 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Alf Ericsson och Tom Carlsson

Publikation

Ostlänken – ny trafikplats vid Järna

Rapport 2022:63 Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Wivianne Bondesson

Publikation

Lyktan 1

Rapport 2021:93. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

En mesolitisk boplats vid Snösätra

Rapport 2021:122. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Fynd från stenålder – Norr Rangsta 1:22

Rapport 2021:107. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Kerstinboda industriområde

Rapport 2021:15. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Södermanland. Katarina Appelgren, Peter Berg, Jonas Bergman och Louise Evanni

Publikation

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Visättra

Rapport 2021:64 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Peter Berg och Wivianne Bondesson