Södermanland

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Odlaren 1:1

Rapport 2020:61. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Härd och hägnad

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning, Södermanland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

PM Ett skadat gravfält i Lissma

Skadedokumentation. Södermanland, Peter Berg

Publikation

En brunn på Södermalm

Rapport 2019:148. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Tomas Westberg

Publikation

Färdvägar och lägenhetsbebyggelse

Rapport 2019:134. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

PM ang. utredning av fyndområde Sorunda 652:1

PM Arkeologisk utredning, Södermanland. Peter Berg

Publikation

Mesolitikum i Ösmo

Rapport 2019:64. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Danvikens hospitalskyrkogård

Rapport 2019:69. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Fiber i Gnestatrakten

Rapport 2019:132. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Louise Evanni och Magnus Lindberg

Publikation

Övre Valla

Rapport 2019:36. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Katarina Appelgren