Södermanland

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

Järnåldersgårdar vid Tösta

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Tom Carlsson och Rosanna Jönis

Publikation

Kolningslämningar

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Magnus Lindberg

Publikation

Trädgårdar, bryggeri och garveri

Arkeologisk undersökning, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad m. fl.

Publikation

Paleoekologisk rekognoscering utmed Ostlänken

Rapport 2021:170 Arkeologisk utredning, etapp 1. Jonas Bergman, Anna Plikk och Jan Risberg

Publikation

Ett vendeltida härdområde

Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Utredning i Solbacka

Arkeologisk utredning, Sörmland. Louise Evanni

Publikation

Ostlänken sträckan Gerstaberg–Tullgarn

Rapport 2022:129 Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Marcus Asserstam

Publikation

Mosis backe och Hökens kvarnar

Rapport 2022:122 Arkeologisk undersökning, Södermanland Tomas Westberg

Publikation

Arnö

Rapport 2022:74 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Alf Ericsson och Tom Carlsson

Publikation

Ostlänken – ny trafikplats vid Järna

Rapport 2022:63 Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Wivianne Bondesson

Publikation

Lyktan 1

Rapport 2021:93. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren