Södermanland

Publikation

Ostlänken – ny trafikplats vid Järna

Rapport 2022:63 Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Wivianne Bondesson

Publikation

Lyktan 1

Rapport 2021:93. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

En mesolitisk boplats vid Snösätra

Rapport 2021:122. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Fynd från stenålder – Norr Rangsta 1:22

Rapport 2021:107. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Kerstinboda industriområde

Rapport 2021:15. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Södermanland. Katarina Appelgren, Peter Berg, Jonas Bergman och Louise Evanni

Publikation

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Visättra

Rapport 2021:64 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Peter Berg och Wivianne Bondesson

Publikation

Arkeologi inför detaljplaneläggning

Rapport 2021:36 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Gjuteriverksamhet vid Sjöholm

Rapport 2021:51 Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:47 Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Ostlänken – sträckan Uttersjön–Skavsta

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Odlaren 1:1

Rapport 2020:61. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Härd och hägnad – Grönsta 1:9

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren