2023

Arkeologisk förundersökning
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Östertälje socken, fastigheterna Hall 4:3 och Tysslinge 1:28, L2014:9550
Magnus Lindberg