Södermanland

Publikation

Stenålder utmed Köpingsåsen

Arkeologisk förundersökningar och undersökningar, Södermanland Torbjörn Holback och Karl-Fredrik Lindberg

Ny rapport 2024.05.27

Landet som kom upp ur havet – från vik till kohage

De första öarna i Södermanlands södra kustområde tittar upp ur havet för 10 000 år sedan. Nu kan vi genom prover från sjöar och våtmarker se landsförskjutningens förlopp.

Publikation

Strandförskjutning utmed Ostlänken

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman

Publikation

Ostlänken geoteknisk borrning

Arkeologisk kontroll, Södermanland Magnus Lindberg

Publikation

Ostlänken

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland Tom Carlsson

Publikation

Ostlänken

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland Tom Carlsson

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

Järnåldersgårdar vid Tösta

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Tom Carlsson och Rosanna Jönis

Publikation

Kolningslämningar

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Magnus Lindberg

Publikation

Trädgårdar, bryggeri och garveri

Arkeologisk undersökning, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad m. fl.

Publikation

Ett vendeltida härdområde

Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Utredning i Solbacka

Arkeologisk utredning, Sörmland. Louise Evanni