Södermanland

Publikation

Färdvägar och lägenhetsbebyggelse

Rapport 2019:134. Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

PM ang. utredning av fyndområde Sorunda 652:1

PM Arkeologisk utredning, Södermanland. Peter Berg

Publikation

Mesolitikum i Ösmo

Rapport 2019:64. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Danvikens hospitalskyrkogård

Rapport 2019:69. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Fiber i Gnestatrakten

Rapport 2019:132. Arkeologisk undersökning, Södermanland. Louise Evanni och Magnus Lindberg

Publikation

Övre Valla

Rapport 2019:36. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Uppdrag

Ny utgrävning i Rosendals slottspark

Vackra Rosendal anlades på Djurgården under 1800-talet. Nu avslöjas dess hemligheter, i maj flyttar vi in för att se vad som döljer sig under marken. 

Publikation

En ny skärvstenshög i Borsökna

Rapport 2019:44. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

PM Fiber i Dybro

Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ny transformatorstation

Rapport 2019:9, Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Själv i Ösmo

Rapport 2018:122. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Uppdrag

Det förflutna kring Uttersjön

Gravar och boplatser från stenålder och senare tid har hittats nära Nyköping. Flera platser undersöks arkeologiskt inför bygget av Ostlänken.