Södermanland

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

Järnåldersgårdar vid Tösta

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Tom Carlsson och Rosanna Jönis

Publikation

Kolningslämningar

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Magnus Lindberg

Publikation

Trädgårdar, bryggeri och garveri

Arkeologisk undersökning, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad m. fl.

Publikation

Ett vendeltida härdområde

Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Utredning i Solbacka

Arkeologisk utredning, Sörmland. Louise Evanni

Guidade visningar 2023.05.05

Följ med på en visning i Rosendals slottspark

Följ med på en guidad tur i Rosendals slottspark och hör mer om de spännande trädgårdsarkeologiska undersökningarna i lustparken.

Publikation

Ostlänken sträckan Gerstaberg–Tullgarn

Rapport 2022:129 Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Marcus Asserstam

Publikation

Mosis backe och Hökens kvarnar

Rapport 2022:122 Arkeologisk undersökning, Södermanland Tomas Westberg

Publikation

Arnö

Rapport 2022:74 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Alf Ericsson och Tom Carlsson

Uppdrag

Höjdarna i Sille

I ett böljande kulturlandskap med åkrar och ängar utanför Vagnhärad ligger ett järnåldersgravfält med gravhögar och flera boplatser. Inför nya Ostlänken ska delar av området förundersökas hösten 2022.

Publikation

Ostlänken – ny trafikplats vid Järna

Rapport 2022:63 Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Wivianne Bondesson