Södermanland

Publikation

Ostlänken – ny trafikplats vid Järna

Rapport 2022:63 Arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Wivianne Bondesson

Blogginlägg 2022.05.17

Vem planterade päronträdet?

Sedan en vecka tillbaka befinner vi oss söder om Nyköping för att undersöka lämningarna av ett torp under herrgården Arnö. Vi börjar historien runt 1870 då ett päronträd planterades.

Aktuella uppdrag

Torpare och tjänstehjon utanför Nyköping

Ett torp som dateras till början av 1700-talet undersöks under vår och försommar 2022 i Arnö utanför Nyköping.

Publikation

De förhistoriska gårdarna i Ribby

Arkeologisk undersökning vid Ribby ängar. Populärvetenskaplig publikation. Nr 40 i Haninge hembygdgilles skriftserie John Hamilton och Fredrik Larsson

Publikation

Lyktan 1

Rapport 2021:93. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

En mesolitisk boplats vid Snösätra

Rapport 2021:122. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Fynd från stenålder

Rapport 2021:107. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Kerstinboda industriområde

Rapport 2021:15. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Södermanland. Katarina Appelgren, Peter Berg, Jonas Bergman och Louise Evanni

Publikation

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Visättra

Rapport 2021:64 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Peter Berg och Wivianne Bondesson

Trädgårdsarkeologi 2021.05.23

Frisens park på Djurgården

Parken har fått sitt namn efter köpmannen C M Fris, som köpte Bergsjölund på 1790-talet. Här anlades en engelsk park med planteringar, promenader och alléer, som ansågs vara en av de vackraste på Djurgården.

Publikation

Arkeologi inför detaljplaneläggning

Rapport 2021:36 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Gjuteriverksamhet vid Sjöholm

Rapport 2021:51 Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni