2023

Arkeologisk förundersökning, fördjupning
Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Tveta socken, Lastbilen 4 L2021:4349, L2021:4351, L2021:4378 och L2022:6526.
Louise Evanni