röjningsröse

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

En del av västra fäboden

Arkeologisk utredning steg 1, Gästrikland Niclas Björck

Publikation

På gränsen mellan Rörby och Hogsta

Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck

Uppdrag

En kvarn, lägenhetsbebyggelse och fossil åker

Väg 19 norr om Kristianstad är ett kommunikationsstråk med gamla anor. Längs vägen ska vi nu undersöka lämningar efter lägenhetsbebyggelse,...

Blogginlägg 2017.11.17

Djurben och härdar i Alvesta

Det är drygt en månad sedan vi kom in från fältarbetet på väg 25 utanför Alvesta i södra Småland. Förundersökningen...

Publikation

Kraftledning mellan Jäder och Kjula

Rapport 2015:43. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktningsövervakning, Södermanland. Wivianne Bondesson m.fl.

Publikation

Väg E22 förbi Linderöd

Rapport 2015:98. Arkeologisk förundersökning 2015, Skåne. Anne Carlie m.fl.

Publikation

Ett röjningsröse i Fryele

Rapport 2015:22. Arkeologisk undersökning, Småland. Annika Helander

Publikation

Tre boplatser och ett röseområde i Häljeröd

Rapport 2015:23. Arkeologisk utredning, Bohuslän. Pia Svensson

Publikation

Farstorp – ett röjningsröseområde

Rapport 2015:116. Arkeologisk undersökning, Småland. Maria Petersson m fl.