2023

Arkeologisk utredning steg 2
Stockholms län, Uppland, Upplands Väsby och Täby kommuner, Fresta och Täby socknar, fastighet Fällbro 4:1, Såsta 3:1 m.fl ., fornlämning L2013:5125, L2013:4855 m.fl .
Niclas Björck

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk utredning steg 2, längs kraftledningen mellan Sköldnora och Arninge, i södra Uppland. Utredningsresultatet skall fungera som underlag inför ombyggnation av luftförande kraftledningar. Vid en tidigare utförd inventering registrerades 43 lokaler med sedan tidigare kända lämningar och 39 objekt som bedömdes vara möjliga fornlämningar. I denna steg 2 utredning har 15 av de objekt som bedömdes som möjliga fornlämningar givits en slutgiltig antikvarisk bedömning. Inom 8 av de 15 objekten framkom nya lämningar i den nu utförda steg 2-utredningen.