Boplatslämning övrig

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck