Uppland

Uppdrag

Trädgårdsarkeologi i Frisens park

För andra året i rad jobbar vi i Frisens park på Djurgården, där Kungl. Djurgårdens förvaltning påbörjat restaureringen av 1700-talsparken. I år ska en damm från 1770-talet undersökas arkeologiskt.

Blogginlägg 2022.05.05

Nyupptäckta fornlämningar undersöks i Viggbyholm

Flera gravar, troligen från yngre järnålder, och några husgrunder ska undersökas i Täby i vår. De ligger intill den vikingatida boplats som grävdes för två år sedan.

Publikation

Annelunds äng

Rapport 2022:7 Arkeologisk förundersökning, Uppland. John Hamilton

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Vendels prästgård

Rapport 2022:20 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Schaktövervakning i Frösthult

Rapport 2021:181 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Frisens park

Arkeologisk utredning på Djurgården i Stockholm PM Arkeologerna 2021:3 Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl

Publikation

Arkeologi vid Västeråkers kyrka

Rapport 2021:92 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Fiberkabel i Frösthult

Rapport 2021:156 Arkeologisk undersökning, Uppland. Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Livrustkammaren i Stockholms slott

Rapport 2021:157 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Johan Anund

Publikation

Bromstensgluggen

Rapport 2021:142. Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland. John Hamilton

Publikation

Boplatsområde i Alsike

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Schakt för fjärrkyla

Rapport 2021:108. Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg